Podmínky chovnosti v zahraničních klubech

Článek se postupně doplňuje

 

Anglie

ASCUK (Australian Shepherd Club of the UK)
Čistokrevnost ověřena PP vydaným plemennou knihou   ANO
V případě importovaných jedinců splnění přeregistrace v plemenné knize   ANO
Věk pro zařazení do chovu    
Pes od 24. měsíců
  do neomezeně
Fena od 24. měsíců
  do 8let
Počet vrhů feny   1 vrh za kalendářní rok
Bonitace   od 15. měsíců
Popisná přehlídka   X
Povahový test   X
Zdraví   DKK, DLK, CEA, PRA, HSF4, MDR1
Oftalmologické vyšetření DOV platí po dobu X
Výstavy od mezitřídy X
DNA profil   X

 

NASA (National Australian Shepherd Association)
Čistokrevnost ověřena PP vydaným plemennou knihou   ANO
V případě importovaných jedinců splnění přeregistrace v plemenné knize   ANO
Věk pro zařazení do chovu    
Pes od 24. měsíců
  do neomezeně
Fena od 24. měsíců
  do 8let
Počet vrhů feny   1 vrh za kalendářní rok
Bonitace   ?
Popisná přehlídka   ?
Povahový test   ?
Zdraví   DKK, DOV
Oftalmologické vyšetření DOV platí po dobu 1 rok
Výstavy od mezitřídy X
DNA profil   X

Holandsko

ASCN (Australian Shepherd Club Nederland
Čistokrevnost ověřena PP vydaným plemennou knihou   ANO
V případě importovaných jedinců splnění přeregistrace v plemenné knize   ANO
Věk pro zařazení do chovu    
Pes od 24. měsíců
  do neomezeně
Fena od 24. měsíců (do 72. měsíců první vrh)
  do 8let
Počet vrhů feny   3 vrhy za život
Počet krytí psa   Max. 3 vrhy za 24. měsíců, celkem 6 vrhů celkově v Nizozemsku
(Neplatí pro zahraniční krytí)
Opakované krytí   Max. 3x
Bonitace   X
Popisná přehlídka   ANO
Povahový test   ANO
Zdraví   DKK 0/0 nebo 1/1 max., OFA Fair, DLK, DOV, vyšetření sluchu, MDR1 (jeden z rodičů musí být čistý), chybějící 2 premoláry )pouze s plnochrupým), epilepsie vylučuje z chovu
Oftalmologické vyšetření DOV platí po dobu 1rok
Výstavy od mezitřídy X
DNA profil   X

Německo

CASD (Club für Australian Shepherd Deutschland e.V.)
Čistokrevnost ověřena PP vydaným plemennou knihou   ANO
V případě importovaných jedinců splnění přeregistrace v plemenné knize   ANO
Věk pro zařazení do chovu    
Pes od 18. měsíců
  do neomezeně
Fena od 24. měsíců
  do 8let
Počet vrhů feny   1 vrh za kalendářní rok
Bonitace   ?
Popisná přehlídka   ?
Povahový test   ?
Zdraví   DKK, DLK, MDR1, DOV
Oftalmologické vyšetření DOV platí po dobu 1rok
Výstavy od mezitřídy ?
DNA profil   X

Polsko

ZKWP (Zwiazek Kynologizny w Polsce)
Čistokrevnost ověřena PP vydaným plemennou knihou   ANO
V případě importovaných jedinců splnění přeregistrace v plemenné knize   ANO
Věk pro zařazení do chovu    
Pes od 18.měsíců
  do neomezeně
Fena od 18. měsíců
  do 8let
Počet vrhů feny   1 vrh za kalendářní rok
Bonitace   15.měsíců
Popisná přehlídka   X
Povahový test   X
Zdraví   DKK
Výstavy feny platí po dobu 3x výstava od dvou rozhodčích s minimální známkou Velmi dobrý
Výstavy psi od mezitřídy 3x výstava od dvou rozhodčíchs minimální známkou Výborná
DNA profil   X

Rakousko

ASA (Australian Shepherd of Austria)
Čistokrevnost ověřena PP vydaným plemennou knihou   ANO
V případě importovaných jedinců splnění přeregistrace v plemenné knize   ANO
Věk pro zařazení do chovu    
Pes od 18. měsíců
  do neomezeně
Fena od 24. měsíců
  do 8let
Počet vrhů feny   1 vrh za kalendářní rok (za celý život 5 vrhů)
Počet krytí psa   5x ročně národní, 10x ročně mezinárodní (za celý život max.40x)
Bonitace   15.měsíců
Popisná přehlídka   X
Povahový test   X
Zdraví   DKK (HD B; 1/1; OFA Good)
Oftalmologické vyšetření DOV platí po dobu 1rok
Výstavy od mezitřídy 2x Velmi dobrá z národní nebo mezinárodní výstavy
DNA profil   X

Slovensko

KCHMPP (Klub Chovatelů Málopočetných plemen)
Čistokrevnost ověřena PP vydaným plemennou knihou   ANO
V případě importovaných jedinců splnění přeregistrace v plemenné knize   ANO
Věk pro zařazení do chovu    
Pes od 18.měsíců
  do neomezeně
Fena od 18.měsíců
  do 8let
Počet vrhů feny   2 vrhy  za 2kalendářní roky
Opakované krytí   Max.3x
Bonitace   X
Popisná přehlídka   X
Povahový test   X
Zdraví   HD A + HD B (HD B lze kombinovat pouze s HD A)
ED 0/0
chybějící max. 3 zuby (jen P1, P2 a P3), nůžkový či klešťový skus
alespoň jeden jedinec gen. test na CEA, PRA a HSF4 s výsledkem "clear"
Oftalmologické vyšetření DOV platí po dobu 1 roku
Výstavy od mezitřídy klubová na V + mzinárodná na VD
(v případě pracovní třídy na KV: VD)
DNA profil   X