HemangiosarkomHemangiosarkom u psů je agresivní maligní tumor buňěk cév. Dg. Hemangiosarkomu je vážná. Vzhledem k tomu, že tyto nádory začínají v cévách, jsou často naplněny krví a když se tento nádor rozpadne, tak může způsobit problémy s vnitřním nebo vnějším krvácením.

Může vzniknout z jakékoliv tkáně, kde jsou krevní cévy. Obvykle se objevují v kůži, měkkých tkáních, slezině nebo játrech. Nejčastějším místem je slezina. Jsou vysoce metastatické a často se rozšíří až do mozku, ale také do plic, srdce, ledvin, kosterních svalů a kostí.

Kožní hemangiosarkom

Kožní forma hemangiosarkomu je chirurgicky nejsnadněji odstranitelná a má největší potenciál pro úplné vyléčení. Kožní forma vypadá jako růžový nebo černý srůst na kůži- Tato forma je spojena s vystavením se slunečnímu záření a proto má tendenci se tvořit na kůži bez srsti (jako je břicho) nebo v oblastech s bílou srstí.

Viscerální hemangiosarkom – slezina
Slezina je velký břišní orgán, který, i když není životně důležitý, slouží k důležitým funkcím krve a lymfy. Slezinné srůsty mají nešťastnou tendenci se otevírat a silně krvácet, bez ohledu na to, zda jsou benigní nebo maligní. Odstranění sleziny ukončí náhlé krvácení. Sarkom se šíří rychle.
Bez odstranění sleziny nelze zjistit, zda je hemangiosarkom benigní nebo maligní.

Viscerální hemangiosarkom – srdce
Podobně jako slezinný hemangiosarkom má tendence silně krvacet v místech srůstů. Srdce je uzavřeno v místě nazývaném „perikardium“. Když hemangiosarkom krvácí, krev naplní perikaridum, dokud není tak plné, že je srdce uvnitř pod silným tlakem. Toto se nazývá perikardiální výpotek.

Příčiny:
Kožní forma hemangiosarkomu je spojena a vystavení se slunci. Není jisté, jaké jsou příčiny u jiných forem tohoto onemocnění. U člověka se projevuje vystavením určitých chemikálií, jako je vinylchlorid. Z důvodu zvýšeného výskytu u některých plemen se zdá, že genetická predispozice je jednou z několika pravděpobodných příčin.

Rizikové faktory:
Hemangiosarkom je nejčastější u psů než u jiných druhů zvířat nebo člověka. Obvykle se vyskytuje ve středním věku psa od 6 – 13let, i když se to projevilo i u psů mladších jednoho roku. Největší výskyt je u středně velkých plemen. Nejběžnější hlavní výskyt této rakoviny je na slezině. Jiná primární místa zahrnují srdce, játra, kůži a kosti.

Symptomy
Vzhledem k tomu, že hemangiosarkomy se nejčastěji vyskytují ve vnitřních orgánech, neexistují téměř žádné zjevné symptomy před nástupem závažných klinických příznaků onemocnění. Známky tohoto onemocnění jsou obvykle výsledkem rozpadu nádoru, který způsobuje krvácení. To může nastat bez jakéhokoli varování a příznaky budou záviset na tom, kde se nádor nachází. Nejčastějším příznakem bude viditelné podkožní krvácení, někdy v podobě krvácení z nosu. Pes se snadno unaví, nevysvětlitelná slabost, bledé zbarvení dásní, potíže s dýcháním, otoky břicha, záchvaty, abnormální srdeční rytmy, kolapsy, deprese,...
Pokud se nádor nachází na slezině nebo v játrech, klinickými příznaky jsou způsobené prasknutím nádoru a následným krvácením do břicha. To způsobuje anémii, slabost a pokud je krvácení těžké, tak se dostaví kolaps. Dásně mohou být bledé nebo bílé.
Pokud se nádor nachází v srdci, klinickými příznaky jsou slabost, kolaps, potíže s dýcháním, nárůst tekutiny v břiše. Toto je obvykle způsobeno vznikem tekutiny kolem srdce.
Pokud se nádor vyskytuje v kůži, tak je v kůži cítit hrudka. Hmota se může zvedat nebo krvácet. Když se nádor vyskytuje v kostech, tak může způsobovat bolest a nepohodlí. Na některých místech, jako jsou žebra, může být nádor cítit jako pevný otok kostí.

Prognóza
Hemangiosarkom je zřídka léčitelný a dlouhodobá prognoza tohoto onemocnění u psů je velmi špatná. Psi s postižením vnitřních orgánů žijí v průměru pouze 2. měsíce. Psi, kteří nemají identifikovatelnou metastázu a jsou léčeni chemoterapií, žijí v průměru 6 – 10. měsíců.

Zdroj:
http://www.caninecancer.com/hemangiosarcoma/