VÝSTAVNÍ TERMINOLOGIE

ZNÁMKOVÁNÍ NA VÝSTAVÁCH:

Výborná – Tato známka by měla být zadána jedinci, který se velmi přibližuje ideálu. Nevykazuje závažné nedostatky, je výborně předveden a v ideální kondici (výživové, psychické, i v ideální kondici osrstění).

Velmi dobrá – Tato známka by měla být udělena jedinci, který má drobnější nedostatky, přesto odpovídá standardu a je pěkně předveden, v dobré kondici a je typickým zástupcem svého plemene.

Dobrá – Tato známka by měla být zadána typickému jedinci, který už ale vykazuje hrubší vady a odchylky od standardu.

Dostatečná – Zde už lze očekávat mnoho chyb a celkový vzhled se vzdaluje plemennému standardu.

Velmi nadějná – Tato známka se zadává pouze ve třídě štěňat a dorostu. Mělo by se jednat o velmi nadějné štěně, které má před sebou nějakou kariéru. Dle výstavního řádu by zde mělo být určené i pořadí. Někteří pořadatelé výstav zadávají ke známce Velmi nadějný 1 i titul Nejlepší dorost

Nadějná – Snížená známka pro štěňátka či dorostence. Například za nehezký vývojový cyklus růstu, nedostatečná příprava na výstavu atd.

Vyloučen – Vyloučený může být například pes, který se nenechá prohlídnout od rozhodčího. Ten bez kontroly skusu či kontroly varlat u psů nemůže zadat žádnou jinou známku.

Neposouzen – Pes sice projde prohlídkou, ale například z důvodu menšího úrazu si ulevuje na jednu packu a tudíž není možné posoudit jeho pohyb. Nebo při pohybu neustále táhne ven z kruhu, nereaguje na handlera a tudíž není možné posouzení v pohybu.

Diskvalifikován – Diskvalifikováni by měli být jedinci agresivní. Ať už se agrese projeví vůči rozhodčímu, handlerovi či cizímu psu.

 

Rozdělení tříd na výstavách:

  • Zde je potřeba trochu počítat jakého věku dosáhne pejsek v datu konané výstavy, dle tohoto věku si lze zvolit třídu. Věk v době vyplňování přihlášky (a to je leckdy i 3 měsíce předem) není důležitý.

tř. štěňat - 3-6 měsíců

tř. dorostu - 6-9 měsíců
tř. mladých - 9-18 měsíců

mezitřída - 15-24 měsíců

tř. otevřená - od 15 měsíců bez omezení

tř. pracovní - od 15 měsíců, pouze pro psy a feny s uznanou zkouškou z výkonu (otevírá se jen u některých plemen - služebních, loveckých...). U AUO možno hlásit do třídy pracovní pouze na výstavách nižšího typu (všechny kromě Mezinárodních, Světových a Evropských). Do této třídy lze jen s pracovním certifikátem vystaveným po splnění zkoušky HWT, ZM, IPO-VO.....

tř. vítězů - od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným šampionátem, příp. titulem Národní, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy (otevírá se na Národních a Klubových výstavách).

tř. šampionů - od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným šampionátem.

tř. veteránů - od 8 let neomezeně

 

(Pouze u německých ovčáků se rozdělení tříd mírně liší).

V uvedených třídách se zadávají výše uvedené známky - pro tř. dorostu jsou to známky Velmi nadějná a Nadějná, pro ostatní třídy Výborná až Dostatečná, navíc se zadává pořadí 4 nejlepších jedinců v každé třídě (pouze se známkou Výborná nebo Velmi Dobrá) Jedinci na prvních dvou místech se známkou Výborná mohou dostat tituly.

 

Tituly zadávané na tzv. velkých výstavách (Mezinárodní / Národní):

  • Udělování titulů není nárokové! A titul lze zadat pouze prvním dvou jedincům ve třídě se známkou Výborná!


tř. dorostu - na některých výstavách se nejlepšímu z jedinců oceněných známkou VN zadává také Nejlepší dorost, pořadí by se mělo určit prvních 4.
tř. mladých – CAJC, zde se nedává titul druhému v pořadí
mezitřída, tř. otevřená, pracovní, vítězů a šampionů – CAC pro vítěze a res.CAC pro druhého v pořadí
tř. veteránů - Nejhezčí veterán, ani zde se nezadává titul pro druhého.

 

Mezinárodní výstava psů - zadávají se tituly CAJC, BOJ, BOV, CAC, res.CAC, CACIB, res.CACIB, BOB, BIG, BIS
Národní výstava - zadávají se tituly CAJC, BOJ, BOV, CAC, res.CAC, NV, BOB, BIG, BIS
Klubová výstava - zadávají se tituly CAJC, BOJ, BOV, CAC, res.CAC, Klubový(á) Vítěz(ka), Klubový(á) Vítěz(ka) Mladých
Speciální výstava - zadávají se tituly CAJC, BOJ, BOV, CAC, res.CAC, Vítěz(ka) Speciální Výstavy

 

Co tyto zkratky znamenají?
CAJC = Čekatelství národního šampionátu mladých. Může být udělen mladému psovi a feně, kteří obdrží známku V1, oba držitelé CAJC postupují do soutěže o titul BOJ – Best Of Junior (Nejlepší mladý plemene). Jedinec s titulem BOJ nastupuje o titul BOB. V některých zemích nastupují oba jedinci s titulem CAJC o BOB. Na klubových akcích se většinou přidává k titulům CAJC ještě Klubový vítěz mladých. Na Evropských a Světových výstavách se k titulům CAJC přidává Evropský vítěz mladých resp. Světový vítěz mladých.

 

CAC = Čekatelství titulu Šampion krásy země, která výstavu pořádá. (Označení tohoto čekatelství se může lišit podle země - v Polsku je to např. CWC, v Rakousku CACA, v Lucembursku CACL), může být zadán v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní, vítězů (šampionů), každému psovi a feně se známkou V1.
Res.CAC (reserve CAC) může být zadán psovi a feně se známkou V2, pokud dosahují takových kvalit, že by jim rozhodčí udělil titul CAC, pokud by na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou V1. Titul res.CAC získaný v ČR za Českým šampionem má hodnotu CAC. Různé země mají různé odlišnosti. V Polsku např. nedostanete res.CWC neboť jej vůbec nezadávají. Na Slovensku 3x získaný res.CAC má také hodnotu jako jeden CAC. V některých zemích např. Francie se zadává titul CAC pouze jeden u psů a jeden u fen. Tento titul je zadán nejlepšímu z vítězů tříd: mezitřída, otevřená, pracovní.


CACIB = Čekatelství titulu Mezinárodní šampion krásy, zadává se jednomu psovi a jedné feně z konkurence všech, kteří získali v jednotlivých třídách titul CAC.
Res.CACIB (reserve CACIB) může být zadán druhému nejlepšímu psovi a feně z výše uvedeného výběru rozšířeného o res.CACe ze třídy, ze které byl pes/fena s uděleným titulem CACIB. Titul res.CACIB za jedincem, který má již přiznaný Mezinárodní šampion krásy, má hodnotu CACIB. Tento titul lze získat jen na Mezinárodní, Evropské a Světové výstavě. Na Evropské a Světové výstavě se k tomuto titulu přidává ještě Evropský resp. Světový vítěz.

 

NV = Národní vítěz – vybírá se z vítězů tříd (s titulem CAC), neexistuje titul res.Národní vítěz

KV = Klubový vítěz – vybírá se z vítězů tříd (s titulem CAC), neexistuje titul res.Klubový vítěz

VSV = Vítěz speciální výstavy – vybírá se z vítězů tříd (s titulem CAC), neexistuje titul res.Vítěz Speciální výstavy

 

BOJ – Best of Junior – Nejlepší mladý v plemeni - sem nastupují jedinci s titulem CAJC (pes a fena).
BOV – Best of Veteran – Nejlepší veterán v plemeni – sem nastupují jedinci s hodnocením V1, Vítěz veteránů.

BOB (BEST OF BRED) = Vítěz plemene, do soutěže o tento titul postupují pes a fena, kterým byl zadán titul CACIB (eventuelně Národní vítěz, Klubový vítěz nebo Vítěz Speciální výstavy), jedinec s titulem BOJ (případně oba držitelé CAJC) a BOV (případně oba V1 ze tř. veteránů). Zde končí tituly, o něž se ucházejí příslušníci stejného plemene. U všech titulů je velmi podstatné sousloví MŮŽE BÝT UDĚLEN - jejich udělení není nárokové, tj. ne každý jedinec oceněný známkou V1 jej získá. Tituly mají být udělovány pouze jedincům vysokých kvalit.

BOS – Best opposite sex – Nejlepší z opačného pohlaví. Poměrně nový titul, který vždy obdrží jedinec opačného pohlaví než BOB.
BIG (BEST IN GROUP) nebo BOG (BEST OF GROUP) = Vítěz skupiny (10 skupin uznaných FCI + skupina pro plemena Neuznaná FCI) - do soutěže nastupují BOB všech plemen dané skupiny. AUO patří hned do 1. FCI skupiny Ovčáckých a pasteveckých psů.

BOD (BEST OF DAY) = Vítěz dne - zadává se v případě, že výstava je rozdělena do více dnů; nastupují všichni držitelé BIG.
BIS (BEST IN SHOW) = Nejlepší pes výstavy - do soutěže nastupují všichni BIG, u vícedenních výstav všichni BOD.

 

ŠAMPIONÁTY MOŽNÉ ZÍSKAT V ČR:

ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION – tento šampionát lze získat nasbíráním trojího čekatelství ve třídě mladých (CAJC), nebo minimálně dvou čekatelství CAJC + titul CAC z mezitřídy, nebo otevřené, nebo pracovní, nebo šampionů, ale získané pouze do 24 měsíců věku psa! Tyto čekatelství musí zadat alespoň 2 různí rozhodčích.
ČESKÝ ŠAMPION - udělení tohoto titulu je podmíněno 1. U plemen, která mají titul podmíněn zkouškou z výkonu, dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě + absolvováním zkoušky, jež musí být doloženo certifikátem; 2. u ostatních plemen (jako je AUO) čtverým získáním CAC, z toho nejméně 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě. Předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách a minimálně od dvou různých rozhodčích.

ČESKÝ GRAND ŠAMPION – tento šampionát lze vystavit pouze Českému šampionovi, jenž dostal další 3 CAC ve třídě šampionů / vítězů, minimálně jednou na Mezinárodní výstavě a opět od dvou různých rozhodčích.
ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION - pro získání tohoto titulu musí pes/fena obdržet 3x ocenění Výborný 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1x na Mezinárodní výstavě. Potřeba jsou opět minimálně 2 různí rozhodčí.
MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY FCI je nejvyšší titul, který může pes nebo fena získat. Jeho udělení je podmíněno získáním 4x CACIB, a to ze tří zemí a od tří různých rozhodčích. Mezi získáním prvního a posledního čekatelství musí uplynout 1 rok a 1 den.

 

Nesmíme zapomenout na menší typy výstav, které jsou skvělým tréninkem jak pro začínající pejsky, tak i pro začínající vystavovatele.

 

Oblastní výstava - zadávané tituly: Vítěz třídy, Oblastní vítěz (pes a fena zvlášť)

Krajská výstava - zadávané tituly: Vítěz třídy, Krajský vítěz (pes a fena zvlášť)
I na těchto výstavách postupují nejúspěšnější jedinci z každého plemene do závěrečných soutěží, kde soutěží např. o tituly Nejlepší mladý pes či fena, Nejlepší veterán a Vítěz krajské (oblastní) výstavy. Poslední jmenovaný je titul nejvyšší, o který soutěží všichni psi a feny s titulem Krajský (Oblastní) vítěz.

M+M Švecovi za korekce s Výstavním řádem ČMKU, 2013