Multifokální retinopatie typ1 (CMR1)

Dědičnost: autosomálně recesivní

Onemocnění CMR se většinou rozvíjí velmi brzy, ještě před čtvrtým měsícem života štěněte. Projevuje se podsítnicovou akumulací materiálu, způsobující šedivorůžově zbarvené léze. Tyto léze, podobné puchýřkům, mají různou velikost a tvar a jsou dobře patrné na obou očích postižených jedinců. Některé puchýřky na sítnici se mohou ztrácet bez trvalých následků, jiné vytváří neodstranitelné jizvičky. I přes trvalé poškozování sítnice postižených jedinců dochází k úplné ztrátě zraku obvykle až ve vyšším věku.

Někteří psi postiženi CMR vykazují klinické příznaky choroby až ve starším věku. Ve vzácných závažných případech může klinická diagnóza být zaměňována s progresivní retinální atrofií (PRA).

Genetické testování:   

Přesná diagnóza této oční vady může být obtížná. Genetický test řeší tento problém okamžitě, protože přítomnost mutace genu CMR je detekován testováním vzorku DNA. Tento výsledek dává majiteli okamžitou diagnostickou informaci.

  • DNA test lze provést spolehlivě v každém věku - a to i u štěňat (počkala bych na odstavení štěňat)

 

 

Odkazy na laboratoře:

Optigen

Animal Genetics

 

Zdroj:

www.Optigen.com

www.animalgenetics.us

 

Nikola Kratochvílová, 2012