DogDancing

 

CO JE DOG DANCING?

Dog dancing (dále jen DD) nebo-li tanec se psem je odvětví psích sportů, při kterém tým složený ze psa a psovoda předvádí předem připravenou sestavu cviků a triků na hudbu. DD vznikl ve Velké Británii, kde byl také roku 2000 založen první DD klub vůbec Paws'n Music Association. V UK je tento sport spíše znám pod názvem Heelwork to Music, jelikož vznikl z poslušnosti (heelwork=chůze u nohy). V Americe se pro DD zažil název Musical Freestyle, v Holandsku zase Canine Freestyle.

Historie DD u nás v ČR je úzce spjata s první psí taneční soutěží u nás, Dog Dancing Show Prague. První ročník této soutěže se uskutečnil v Praze roku 2004. Další rok 2005 přinesl také první MR v tomto sportu.

V současnosti je DD zastřešen pouze jedním klubem, a to Dogdancing Club of Czech Republic (DDCCR CZ), který navazuje na pravidla britského Paws'n Music Association, zastřešuje organizaci zkoušek i oficiálních a neoficiálních závodů a školí pro ně rozhodčí. Pořádá také kvalifikační závody na ME a Cruft's. Od počátku vzniku DDCCR se závodilo a skládalo zkoušky ve čtyřech divizích: Musical Dressage (MD), Heelwork to Music (HtM), Freestyle (F) a Dances with Dog (DwD). Začátkem roku 2013 ale došlo asi k největší změně v historii DD vůbec a nově se po vzoru zahraničí závody pořádají pouze ve dvou divizích (HtM a F). Zkoušky zůstaly tak jako doposud.

 

CO JE K DD POTŘEBA A JE PRO NĚJ AUSÍK VHODNÝ?

Na DD je skvělé to, že k němu nepotřebujete ani spoustu peněz, ani hodně prostoru, ani moře času. Nepotřebujete žádné zvláštní pomůcky, stačí vám deset minut času denně a váš psí parťák. Cvičit můžete jak doma, tak venku na procházce. Pes se tak naučí spoustu nových věcí a vy si s ním budujete krásný vztah, nemusíte mít ani žádné závodní ambice.

Co vše je v DD povoleno? Cokoliv, co neohrožuje zdraví psa! A ano, zdraví psovoda být ohroženo může, to v pravidlech není. :) Fantazii se zkrátka meze nekladou. Povolena je široká škála cviků a triků, od klasické chůze u nohy, vedle psovoda nebo dokonce za psovodem, přes otočky, sudy, plazení, podávání tlapek, panáčkování, couvání, až po skákání přes různé části těla psovoda. Jen u mladých psů je třeba dbát na ještě nevyvinuté klouby, proto se u nich nedoporučuje učení náročných cviků na pohybovou soustavu (např. couvání, chůze po zadních, rotování v otočkách nebo sudech, skoky).

No a je ausík vhodný pro tento sport? Odpověď zní stokrát ano! Ausík je inteligentní pes dychtivý po fyzické i psychické námaze, a tohle všechno DD splňuje. Však jednou z nejúspěšnějších závodnic v DD je Vanda Gregorová, jejíž australanda All That Brandy Gentle Mate má složeny všechny dostupné zkoušky a už v 15 měsících vyhrála MR, pyšní se tedy titulem CoD (Champion of Dogdancing). V současnosti Brandy patří mezi světovou špičku, je devítinásobným mistrem republiky, mistrem Evropy i světa v týmech a získala 3. místo ve Freestylu v prestižní soutěži Crufts International Freestyle Final 2012.

 

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY

Kromě závodů se se svým psem můžete účastnit tzv. postupových zkoušek, které organizuje DDCCR. Divize A-C posuzuje jeden rozhodčí, divizi D rozhodčí dva (jeden hodnotí psa, druhý psovoda). Každá divize má tři úrovně náročnosti zkoušky a každá úroveň pak má přesně stanovený seznam cviků, které musí pes předvést v daném časovém limitu. Cviky jsou zde hodnoceny 0-3 body a při nesplnění cviku (0 bodů) nebo nedodržení čas. limitu je tým diskvalifikován. Cviky, které pes předvede a které nejsou pro danou úroveň předepsány, se nehodnotí. Zkoušky stejně jako závody probíhají na hudbu, ale není zde povinnost rekvizit nebo kostýmů. Před začátkem zkoušky psovod odevzdává vybranou hudbu a seznam cviků v pořadí, ve kterém jsou do sestavy zařazeny. Zkoušek 1. úrovně se můžete zúčastnit se psem ve věku od 10 měsíců, zkoušek vyšší úrovně se smí účastnit psi staří min. 12 měsíců.

Každý tým musí vždy začít v 1. úrovni dané divize a jejím splněním může postoupit do úrovně druhé a pak třetí, přičemž v divizích se postupuje nezávisle, tzn. že pes může skládat zkoušku 3. úrovně v jedné divizi, ale v další divizi může zkoušku skládat na 1. úrovni. Celkové hodnocení za zkoušku je dobře, velmi dobře nebo výborně. Pokud chce tým postoupit do další úrovně, musí zkoušku splnit min. na hodnocení „velmi dobře“. Při hodnocení „velmi dobře“ může tým na dané úrovni zkoušku opakovat. S hodnocením „výborně“ však musí další zkoušku už skládat na vyšší úrovni. Výsledky zkoušek jsou zapisovány do výkonnostní knížky, kterou tým získá na svých prvních zkouškách nebo závodech.

Za splnění postupových zkoušek můžete také získat různé tituly. Master of Dogdancing (MoD) můžete získat za splnění všech úrovní jedné divize (pak se jedná o MoD A, B, C nebo D, přičemž písmenko za titulem označuje divizi, ve které jste ho získali) nebo za splnění jedné úrovně ve všech divizích (MoD 1, 2 nebo 3, kdy číslo za titulem udává úroveň, ve které jste titul získali). No a konečně za splnění všech úrovní zkoušek ve všech divizích získává tým navíc titul Champion of Dogdancing (CoD). Získané tituly si musí tým ohlídat sám, tedy se musí o ně přihlásit, samy mu do klína nepřistanou. :)

Zkoušky jsou skvělou přípravou na závody. Mezi jejich hlavní výhody patří to, že díky pevně danému seznamu cviků si uděláte představu, co všechno a na jaké úrovni se psem cvičit. Při zkouškách není povoleno psa motivovat, ať už pamlsky nebo hračkou.

 

DIVIZE

Divize A - MUSICAL DRESSAGE (MD)

Musical Dressage nebo-li hudební drezúra je inspirována koňskou drezúrou a je založena na plynulém pohybu psa v souladu s hudbou a psovodem, rytmickým krokem, klusem nebo cvalem, blízko nebo v určité vzdálenosti od psovoda. Důraz je zde kladen především na přesnou práci psa, ten by se měl pohybovat se vztyčenou hlavou. Základními pohyby jsou rytmický a plynulý krok, klus nebo cval dopředu, stranou, dozadu, do kruhu, v ose nebo vlnitě. Je to divize velmi náročná na soustředěnost a přesnost psa a klade důraz na vhodný výběr hudby, která by měla svým tempem co nejlépe vystihovat tempo klusu psa.

Divize B - HEELWORK TO MUSIC (HtM)

Principem této divize je práce psa bez vodítka cvičícího po straně psovoda nebo v nějaké jiné pozici v jeho blízkosti (napravo, vlevo, před nebo za psovodem). Heel pozice (celkem jich je 10 a jsou přesně definované ve Zkušebním řádu DDCCR) zde představují 60% sestavy a jsou doplněny o freestyle pozice, které by měly spojovat právě heelwork. Divize vyžaduje po psovi schopnost udržet jeho rameno blízko levého nebo pravého kolene psovoda v kterémkoliv vyhovujícím tempu.

Divize C – FREESTYLE (F)

Tato divize povoluje jakékoliv prvky, které nejsou v rozporu s fyzickými možnostmi psa a nejsou pro něj nebezpečné. Je to asi nejatraktivnější podívaná pro diváky, protože nejlépe poslouží k vytvoření příběhu a dramatické zápletky v souladu s hudbou. Pes může být v jakékoliv pozici a pohybovat se jak blízko tak daleko od psovoda. Čím jsou prvky provedeny co nejpřesněji, tím jsou samozřejmě výš hodnoceny. Choreografie sestavy by měla vyprávět nějaký příběh, nejedná se tedy o pouhé cviky do hudby. Na rozdíl od předešlých divizí heel pozice by měly zabírat jen minimum celé sestavy, naopak kreativitě a fantazii se meze nekladou. Základními pozicemi jsou otočky, kruhy, slalom, couvání, práce u nohy i na dálku, cviky na zadních, plazení, sudy a různé skoky. Celá sestava by pak měla být demonstrací psovy obratnosti a pružnosti a měly by využívat přirozeného pohybu psa a daného plemene.

Divize D - TANEC SE PSEM (DwD)

Při tanci se psem smí pes provádět libovolné cviky z ostatních divizí, v libovolné pozici a vzdálenosti, avšak v této divizi je kladen velký důraz na taneční prvky psovoda. Zatímco psovod předvádí taneční kroky, pes by měl kopírovat jeho pohyb nebo ho svými triky vhodně doprovázet. O co je tato divize náročnější na lidskou část týmu, o to je jednodušší naopak pro tu psí. Je také specifická pro tzv. synchronizované pohyby, což jsou prvky, které předvádějí člověk i pes zároveň (např. synchronizované otočky, při kterých se zároveň otáčí psovod i pes).

 

ZÁVODY V DOG DANCINGU

Závod je takové vyvrcholení celého snažení vašeho týmu a prestižní soutěže jako MR, ME nebo již zmíněné Cruft's představují pomyslný vrchol, na který se lze vůbec dopracovat. U nás se pořádají závody oficiální i neoficiální. Na rozdíl od postupových zkoušek nemají sestavy na závodech pevně předepsané seznamy cviků, které musí pes vykonat. Hledí se především na originalitu jednotlivých prvků i celé choreografie a na vystihnutí nějakého příběhu v souladu s hudbou. Závody se také od zkoušek odlišují tím, že by zde tým měl využívat kostýmů nebo rekvizit (kostýmy pro psy jsou kromě šátků na krk, ozdobných obojků a gumiček u dlouhosrstých plemen zakázány).

Oficiální závody se u nás od začátku roku 2013 konají pouze ve dvou divizích, a to Heelwork to Music (HtM) a Freestyle (F). Při sestavě HtM by se pes měl po 2/3 času sestavy pohybovat v 10 základních heel pozicích a 1/3 času by měla být věnována ostatním prvkům v libovolné pozici. Freestyle sestavy jsou velmi zajímavé pro oko diváka. Počítá se do nich všechno, co nemůže být zařazeno do divize HtM. Důraz je kladen výrazně na zapojení tanečních pohybů psovoda, na tématiku sestavy (příběh), na zajímavý kostým psovoda, originální cviky psa a na cviky, které pes provádí samostatně ve větší vzdálenosti od psovoda.

Všechny divize oficiálních závodů pořádaných DDCCR jsou rozděleny na dvě výkonnostní kategorie, a to Beginners (začátečníci) a Advanced (pokročilí). Tým vždy startuje nejdřív v začátečnících a body za získané umístění se zapisují do výkonnostní zkoušky. Těmito body se následně kvalifikuje do kat. Advanced. Divize jsou hodnoceny nezávisle, tzn. že tým může např. startovat v Beginners ve Freestyle divizi a zároveň v kat. Advanced v divizi Heelwork to Music. Bodové hodnocení je nezávislé na počtu týmů startujících v dané kategorii.

Na závodech se také často setkáváme s kategorií Dvojice, ve které vystupují dva týmy společně (dva psi a dva psovodi). Další velmi oblíbenou kategorií je kategorie FUN, která je určená pro začínající týmy a mladé psy, psovod při nich může využívat motivačních pomůcek ve formě pamlsků nebo hračky. FUN kategorie je skvělou přípravou na opravdové závody nebo na zkoušky, neurčuje se při ní pořadí, týmy jen dostávají slovní hodnocení rozhodčího.

Zkušební řád DDCCR popisuje ještě další kategorie DD, s těmi se na závodech ale prakticky nesetkáte.

Oficiální závody posuzují tři vyškolení rozhodčí a každý z nich může týmu dát max. 30 bodů. Bodové hodnocení se zaokrouhluje na desetiny. Bodové hodnocení každého rozhodčího je rozděleno na tři části (Provedení, Technická úroveň, Hudba a interpretace), každá část s max. 10 bodů. Rozhodčí ale může body také strhávat, např. za štěkání nebo kňučení psa, za manipulaci psa psovodem nebo za prvky, které by mohly ohrozit zdraví psa (nebezpečné skoky apod.). Každý závod končí vyhlášením vítězů, oceněny jsou vždy první tři týmy v každé kategorii a získávají medaile nebo poháry a většinou i věcné ceny.

Neoficiální závody nemají pevně daná pravidla, ty si určuje sám pořadatel. Velmi často se pravidla neofiko závodů podobají těm oficiálním, ale posuzováním je pověřen pouze jeden rozhodčí. Na rozdíl od závodů oficiálních je zde také zpravidla povoleno použití motivačních pomůcek v podobě hračky nebo pamlsků. Na neoficiálních závodech často začínají závodit týmy, které se chtějí otrkat a které chtějí získat potřebné zkušenosti, než vyrazí na závody oficiální.

 

Videa šikovných australáků:

 

Aneta Kottová 2013