Australský ovčák má šikmo posazené oko mandlového tvaru. Není to tak náhodou. Takto tvarované oko je totiž lépe chráněné a méně náchylné na možná zranění.

Je třeba dodat, že barva očí může dát iluzi jiného tvaru oka. Například modré a světle jantarové mohou dát zdání kulatého oka

Barva očí je u australského ovčáka irelevantní, jelikož toto plemeno má širokou škálu barevných variací . Tyto barvy byly u ausíků zaznamenány: zlaté, světle hnědé, tmavě hnědé, zelené, modré, jantarové,..... Na velmi tmavých jedincích můžou být k vidění i oči černé.Duhovky mohou být jednobarevné, s barevnými skvrnami, mramorované či půlené. U psa nemusí být obě oči stejně zbarvené, ale každé oko může být jiné. Jedno může být hnědé a druhé třeba modré. Modrá barva očí se neváže pouze a jen na merle jedince. Modré zbarvení oka produkuje recesivní gen a ovlivňují jej pravděpodobně i další geny, např. spolupůsobení genů barvy srsti a modifikujících polygenů.

Když psí oko obsahuje dvě nebo více barev, nazývá se to heterochromia iridis. Pokud se duhovky od sebe liší (jedna je hnědá, jedna je např. modrá), tak se tento jev nazývá heterochromia irides.

 

 

Nikola Kratochvílová 2012