Pelgerova-Huetova anomálie (dále jen PHA)

Dědičnost: Autosomálně dominantně dědičný

Defekt jader leukocytů zejm. neutrofilů.

PHA je hematologické onemocnění charakterizované vývojovými abnormalitami jader bílých krvinek (granulocytů). Typické buněčné jádro bílé krvinky mají kulatý tvar. Buněčná jádra ovlivněna PHA mají podobu více jak dvou kulatých tvarů - jsou spojeny pomocí tenkých můstků. Často je to i nazýváno jako tvar arašídu.

Plánovaná krytí mezi dvěma psy s PHA může mít za následek menší počet štěňat, protože homozygotní forma anomálie je obvykle smrtelná pro nenarozená štěňata. V nepravděpodobném případě, kdy štěně přežije může vykazovat poruchu vývoje kostí a chrupavky, dysplazie, enchondrální osifikace (kosterní deformaci), zvýšenou náchylnost k infekcím.

Tento konkrétní typ buněčné vady jako takový problém není, protože samo o sobě nezpůsobuje žádné zdravotní problémy,ale může pomoci k nástupu leukémie apod.

 

 

 

 

Nikola Kratochvílová 2012